Activiteiten

Wanneer je het woord ‘isolatie’ opzoekt in de Van Dale woordenboek, dan bekom je de volgende uitleg: het beschermen tegen geleiding van geluiden, warmte enz. Dit wil dus zeggen dat, wanneer je isoleert, je gebouw beschermd wordt tegen geluid, warmte, enz.

Je huis zal dus de warmte binnen houden en de koude buiten houden in de winter en wanneer het zomer wordt, zal de isolatie ervoor zorgen dat de koelte binnen blijft en de warmte buiten. Op de dag van vandaag zijn de energieprijzen heel hoog wanneer het op verwarmen aankomt. Het is dan ook een energiebesparende oplossing om je gebouw te isoleren.

Je kan je gebouw op verschillende manieren isoleren. Bij ISODEC hebben we hiervoor 5 verschillende producten. Eerst en vooral hebben we de naakte EPS. Daarna komen ook nog de EPS bekleedt met aluminium, de XPS, de eurothane en de glaswoldekens. Het meest voorkomende product is de naakte EPS wat ook een eigen fabricaat van ons is.

Europees keuringcertificaat (CEN KEYMARK CONFORMITEITSCERTIFICAAT) Declercq Isolatie Isodec is de eerste isolatieproducent in Europa die houder is van een Cen Keymark Conformiteitscertificaat. Dit certificaat werd verkregen voor alle types geproduceerde geëxpandeerde polystyreen in ons bedrijf (EPS 60 SE, EPS 100 SE, EPS 150 SE, EPS 200 SE).

Om dit certificaat te kunnen krijgen, moeten wij allerhande proeven uitvoeren op onze geproduceerde EPS. Deze monsters worden niet alleen genomen in ons bedrijf, maar kunnen ook op de markt of op een werf genomen worden.

Brugstraat 25
B-8720 Oeselgem

+ 32 9 388 51 19