EPS Praktisch

EPS is goed bestand tegenverdunde zuren en basen, kalk, gips, cement, chloor, zeep en bitumen zonder vluchtige bestanddelen.
EPS is niet bestand tegenbenzeen, tolueen, aceton, benzine, diesel, terpentijn, white spirit, vaseline,teeroliën, paraffineolie.
Thermische stabiliteitEPS is langdurig bestand tegen temperaturen tussen -110° en +70°C. Vanaf +70°C. kan de verwekingtemperatuur overschreden worden.
BrandgedragBrandvertragend gemodificeerd betekent niet "onbrandbaar" maar wel dat na verwijderen van de voedingsbron het brandend materiaal spontaan dooft. EPS nooit onbeschermd toepassen. De toxiciteit van de verbrandingsgassen is best vergelijkbaar met deze van andere bouwmaterialen. (TNO rapport juni 1980)

Brugstraat 25
B-8720 Oeselgem

+ 32 9 388 51 19